Aras Hukuk Bürosu | ANKARA | Faaliyet Alanlarımız
250
page,page-id-250,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed

Faaliyet Alanlarımız

İCRA HUKUKU

-İcra Takipleri

-İlamlı Takip

-İlamsız Takip

-İpoteğin Paraya Çevrilmesi

-Rehnin Paraya Çevrilmesi

-Kambiyo Senedine Mahsus İcra Takibi

-İflas Takibi

-Haciz-Muhafaza

-İstihkak- İstirdat Davaları

-Şikayet-İtirazın Kaldırılması Davaları

TÜKETİCİ HUKUKU

-Bankalara Karşı Açılan Masraf-Komisyon iadesi davaları ile yasal sınıra göre Hakem Heyetine Başvurulması

-Devre Tatil

-Devre Mülk şirketlerine karşı açılan iptal-tazmin davaları

-Ayıplı Mal ve Hizmet Davaları

-Hakem Heyeti Başvuruları

BORÇLAR HUKUKU

-Maddi-Manevi Tazminat davaları

-Eda-İfa Davaları

-Sebepsiz Zenginleşme Davaları

-Menfi Tespit Davaları

-Eski Hale Getirme Davaları

-Garanti-Sigorta Sözleşmelerinden kaynaklı davalar

-Sigorta-Kasko Şirketlerine Karşı Açılan Davalar

-Değer Kaybı Davaları

TİCARET HUKUKU

-Şirketler Hukuku

-Kıymetli Evrak Hukuku

-Ortaklıktan Çıkma-Çıkarma Davaları

-İflasın Ertelenmesi Davaları

İŞ HUKUKU

-İşçi Alacağı Davaları

-İş Akdinin Feshi Davaları

-İşe İade Davaları

-Kıdem-İhbar  Tazminatı ve Fazla Mesai Ücreti Davaları

 

AİLE HUKUKU

-Boşanma Davaları

-Nafaka Davaları

-Nafakanın Arttırılması-Azaltılması Davaları

-Velayet Davaları

-Babalık ve Tanıma Davaları

-İsim Değişikliği Davaları

MİRAS HUKUKU

-Veraset Belgesi Alınması

-Miras Payının Hesaplanması

-Mirasın Reddi

-Mirastan Yoksun Bırakma-Bırakılma davaları

-Saklı Payın Korunması Davalar

-İzaleyi Şüyu Davaları

ANAYASA HUKUKU

-Tam yargı – İptal Davaları

-Yürütmenin Durdurulması

-İşe İade Davaları

-Tayin-Terfi  Davaları

-Disiplin Cezalarının İptali Davaları

-Yüksek Seçim Kurulu’ na Karşı Seçim İptali Davaları

CEZA HUKUKU

-Tecavüz, Uyuşturucu ve Devlete Karşı İşlenen Suçlar DIŞINDA Her türlü Mağdur, Müşteki ve Sanık vekilliği

-Suç Duyurusunda Bulunma

-Şahsi Dava Açılması

SAĞLIK HUKUKU

-Hastane Vekilliği ve Danışmanlığı

-Onam Alınması ve Hazırlığı

-Hastane ve Doktorlara Karşı açılan Tazminat ve Ceza Davaları

Sağlık Hukuku Sertifikası

Türkiye Barolar Birliği ’nden alınmış Sağlık Hukuku Sertifikası mevcuttur.

ENERJİ HUKUKU

-Başkent Doğal Gaz Vekilliği

-Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (Bedaş) Vekilliği