Aras Hukuk Bürosu | ANKARA | 30 Yıl Üstü Emekli İkramiyesi Davası | Aras Hukuk Bürosu | ANKARA
271
page-template-default,page,page-id-271,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed

30 Yıl Üstü Emekli İkramiyesi Davası / 30 Yıl Üstü Emekli İkramiyesi Nasıl Alınabilir ?

Emekli ikramiyeleri için
30 yıl sınırlaması
kalktı ancak ikramiyeyi
almak için dava açmak gerekiyor.

Emekli Sandığı Kanunu’nun 89/4. Maddesinde düzenlenen 30 yıl sınırlaması yani kaç yıl çalışılırsa çalışılsın emekli ikramiyesinin en fazla 30 yıl üzerinden hesaplanmasına yönelik kanun maddesi Anayasa Mahkemesinin 25.12.2014 Tarihli ve E: 2013/111, K: 2014/195 Sayılı Kararı ile iptal edilmiş, bu durum 07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak fazla çalışma süresine ilişkin emekli ikramiyesi kendiliğinden ödenmeyecek olup bunun için emeklilerin önce Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak başvurması, açık veya zımni red kararı üzerine de süresi içerisinde İdare Mahkemesi’ ne Dava açmaları gerekmektedir.

Vekilliğini yaptığımız  emeklilerin 30 yıldan fazla hizmetleri karşılığı emekli olduğu tarihteki ikramiye değerleri hesaplanarak ödeme yapılması yönünde kararlar aldırmış bulunmaktayız.

Henüz Sosyal Güvenlik kurumu’ na başvurmamış müvekkillerimizin başvuruları da tarafımızdan yapılmaktadır. Bizzat kendileri başvuracak kişilerin Red, Zımni Red ve zamanaşımı sürelerine çok dikkat etmeleri gerekmekte olup bu süreleri kaçırmaları durumunda hak kaybına uğrayacaklardır. Örneğin red kararı üzerine 60, zımni red durumunda başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde dava açmamış kişiler 30 Yılı aşan süreler için emekli ikramiyesi alamamaktadırlar. Bu nedenle 30 yıldan fazla süre ile çalışmış kişilerin mutlaka hukuki yardım almalarını tavsiye etmekteyiz.

Yukarıdaki başvuruların adınıza yapılması ve gerekli davanın açılması için adımıza Avukatlık Vekaletnamesi çıkarmanız yeterlidir.

Bilgi için 0532 768 51 22 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

Vekaletname Bilgileri :

Av. Gökhan İhsan ARAS

Adres: Köroğlu (Uğur Mumcu) Caddesi 81/9

G.O.P. Çankaya/Ankara

Ankara Barosu Sicil No: 18580